Garantie

Pentru orice produs de tapițerie regăsit în portofoliul nostru eliberăm clientului certificatul de garanție care cuprinde informații și detalii utile: dispoziții legale, descrierea generală a produselor noastre, drepturile clienților, termenii și condițiile de acordare a garanției, precizări utile cu privire la viciile ascunse, condițiile în care nu este valabilă garanția, declarația de conformitate și nu în ultimul rând instruțiuni utile de folosire și întreținere a produselor Obelix Sofa.

Atenție:

– lipsa certificatului de garanție al produsului de tapițerie achiziționat trebuie semnalată consultanților de vânzări în termen de maxim 48 ore de la recepția/primirea produsului pe adresa de e-mail office@obelixsofa.ro sau telefonic la 0371 425 307. Orice sesizare ulterioară a clientului nu va fi luată în considerare.

– eventualele reclamații se preiau în scris direct în Showroom, în maxim 48 de ore de la data ridicării/livrării produselor către client. După expirarea acestui termen, nu mai este valabilă reclamația privind viciile aparente sau care ar fi putut fi descoperite la o verificare atentă. SC OBELIX SOFA SRL va răspunde reclamației clientului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia în magazinul de prezentare. În vederea soluționării reclamației clientului, pe baza celor communicate și demonstrate de client conducerea companiei poate decide după caz: respingerea reclamației, remedierea produsului care face obiectul reclamației pe cheltuiala sa, acordarea unei reduceri, înlocuirea produsului sau returnarea lui.

Îți facem cunoștință

cu cerificatul nostru de garanție

Acum produsele tale

sunt în siguranță!

Vrei să afli chiar acum mai multe detalii? Foarte bine, ești la doar un click distanță de informația căutată. Aici vei găsi mai multe detalii despre condițiile noastre de garanție.
 1. DISPOZIȚII LEGALE

În calitate de producător S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. se angajează să garanteze conformitatea produselor achiziţionate de clienții săi (persoane fizice și/sau juridice) precum şi eventualele vicii ascunse conform Legii  nr. 449/2003 din 12/11/2003 Publicat în Moni­torul Oficial, Partea I nr. 812 din 18/11/2003 și OG 21/1992 cu modificările aflate în vigoare. Condiţiile de garanţie oferite prin acest certificat nu afectează drepturile legale ale consumatorului, aşa cum sunt apărate de normele actuale legale. Pentru dovada achiziţiei, este obligatorie prezentarea în Showroom a facturii fiscale și a fișei de comandă.

Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produselor sau a utilizării lor în scop profesional.

______________

 1. DESCRIERE GENERALĂ

Garanţia acordată de S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. reprezintă certitudinea calităţii produselor comercializate în rețeaua proprie de magazine din România.

Garanția S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. acoperă orice defect de fabricație identificat la produsele existente în portofoliul companiei. Prin urmare vom proceda la repararea și/sau înlocuirea unui produs, fără nici un cost suplimentar din partea clientului, dacă se constată un defect de fabricaţie sau de material și în condițiile în care produsul se află în perioada de garanţie (acest lucru fiind dovedit prin fișa de comandă și de factura fiscală). Totodată menționăm faptul că returnarea integrală a contravalorii în bani (în conformitate cu prețul de achiziție) se va face numai dacă produsul achiziționat de client nu poate fi remediat sau înlocuit de către Producător.

Garanția acoperă orice defecțiune cauzată de un defect de fabricație, nu și de unele deteriorări externe (zgârieturi, loviri, tăieri, spargeri, dezlipiri, etc.) care nu sunt reclamate în cel mult 24 de ore de la livrare și/sau ridicare din Showroom.

Prezenta garanție nu este transmisibilă.

______________

 

III. DREPTURILE CLIENȚILOR

Conform prevederilor legale și a mențiunilor din prezentul certificat de garanție, în cadrul termenului de garanție clienții se bucură de următoarele drepturi:

 • pot să ceară repararea produsului, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile Producătorului);
 • pot să solicite înlocuirea produsului dacă repararea acestuia este imposibilă sau disproporționată (impune costuri nerezonabile producatorului);
 • pot cere reducerea corespunzătoare a preţului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea contractului și restituirea prețului nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră, iar produsul își poate îndeplini funcția. Reducerea prețului nu poate fi mai mare de 5% din valoarea produsului defect.

Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse.

 ______________

 

 1. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE ACORDARE

Garanţia generală acordată clienților S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. este de 4 ani de zile pentru structura produselor și de 2 ani de zile pentru stofe, materiale și alte piese componente.

S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. va repara sau înlocui produsul doar dacă acesta mai este comercializat de companie. S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. are dreptul de a retrage din comercializare orice produs iar clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă acesta sau părţi componente ale acestuia nu se mai află în gama de comercializare a companiei la acea dată.

Nu se poate realiza repararea sau înlocuirea unui produs dacă aceste măsuri impun costuri care sunt nerezonabile pentru companie sau dacă S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente necesare, încetarea contractului cu furnizorii sau costuri de transport ridicate. În acest caz compania va acorda o reducere de preț de maxim 5%, dar care nu poate fi mai mare decât marja aplicată produsului.

Pentru a se bucura de beneficiile garanţiei, clientul trebuie să prezinte consilierului de vânzări din Showroom bonul de comandă și factura fiscală a produsului cumpărat.

Pentru a beneficia de termenii şi condiţiile garanţiei produselor S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. te rugăm să ții cont de următoarele aspecte:

 • dacă observi vreun defect după ce ai cumpărat un produs din rețeaua noastră de magazine primul pas este să ajungi în Showroom și să completezi un formular de reclamații în care vei menționa solicitarea de înlocuire sau remediere a acestuia.
 • în cazul în care un produs a fost schimbat din motive de garanție cu altul nou el va avea garanție nouă păstrând perioada de valabilitate cu cea inițială.
 • garanția oferită de S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. se aplică doar pentru un produs destinat a fi folosit de-a lungul anilor în mod obişnuit, în condiţii normale.
 • garanţia intră în aplicare și este valabilă începând cu data cumpărării produsului.
 • componenta înlocuită de către Producător nu prelungeşte garanţia produsului ci doar perioada necesară reparaţiei prelungeşte perioada de garanţie rămasă.

 ______________

 1. DESPRE VICII ASCUNSE

Pentru constatarea unor vicii ascunse, clientul decide dacă este de acord să se procedeze la demararea unei expertize tehnice. Dacă organismul tehnic care va efectua expertiza tehnică constată că defecţiunea nu s-a datorat unor defecte de fabricaţie sau că Cumpărătorul nu a respectat instrucţiunile de manipulare, montaj, depozitare şi întreţinere, contravaloarea expertizei se suportă integral de către Cumpărător. Dacă neconformitatea se datorează unui viciu ascuns, contravaloarea expertizei se suportă integral de către companie.

  ______________

 1. CÂND NU ESTE VALABILĂ GARANȚIA

Condiţiile în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă sunt următoarele:

– la depunerea reclamației cumpărătorul nu prezintă în Showroom factura fiscală, fişa de comandă și certifictul de garanție;

  – în cazul accidentelor consecvente sau întâmplătoare cauzate de către client;

 – în cazul în care pe produs au fost depozitate alte obiecte cu greutate mult prea  mare;

 – incendierea, deteriorări ale produsului în urma unor     calamități, furtul produsului;

– garanția nu acoperă uzura normală a produsului sau defectele cauzate prin orice acțiune chimică sau mecanica, precum: spargere, tăiere, ardere, zgâriere, lovire, rupere, sfâșiere, decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii prelungite la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau a contactului cu apa;

– defecte produse de curăţarea cu substanţe neadecvate, depozitarea şi utilizarea produsului în condiţii improprii (altele decât cele pentru care acesta a fost testat şi proiectat), etc.;

– în cazul în care produsul a fost amplasat în aer liber, expus la apă sau depozitat într-un mediu cu umiditate crescută, în spații cu igrasie și/sau mucegai;

– folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale fără acordul expres al S.C. OBELIX IMPEX S.R.L. sau în caz de revânzare;

– intervenția, repararea sau modificarea produselor în timpul perioadei de garanție realizată de către persoane neautorizate solicitate de Beneficiar (transport sau manipulare necorespunzatoare, orice reparare, montare, asamblare, demontare, debitare parțială, găurire, vopsire, folosirea de feronerie sau accesorii neautorizate de companie, lipi­rea altor repere și/sau piese componente, retapițare etc.).

– în caz de diferențe de nuanțe pe același cod de finisaj sau pe același material de acoperire dacă produsele în cauză nu au fost comandate în același timp pe aceeași comandă deoarece pot apărea diferențe de nuanță de la lot la lot;

– nu se acordă garanție pentru produsele de tapițerie dacă materialul de acoperire al produselor prezintă urme de murdărie, păr de la animalele de companie și va prezenta mirosuri deranjante sau urme de mucegai sau diverse pete, materialul a fost deteriorat (agățat, zgâriat, sfâșiat, ciupit, tăiat, ars, etc.).

Atenţie: Produsele outlet care au avut un discount consistent la preţ datorită unor mici defecţiuni tehnice sau neconformităţi nu beneficiază de garanție, pentru că pentru acele defecte clientul a luat cunoştinţă prin prezentarea lor de către consilierul de vânzări din Showroom și prin urmare acesta cumpără acel produs în deplină cunoștință legată de toate neconformităţile existente. Singura garanție în acest caz pe care compania o va acorda va fi cea pentru vicii ascunse care fac imposibilă folosirea produsului pentru scopul său și aceasta este de 1 an de la data cumpărării având în vedere faptul că acestea sunt produse folosite sau care au fost deja expuse în magazin și/sau alte spații pentru prezentare.

   ______________

VII. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE A PRODUSELOR

Principalele instrucţiuni generale de întreţinere de care trebuie să țineți cont (atât pe durata valabilității garanției cât și ulterior) sunt cele de mai jos, completate de instrucţiunile specifice produsului (dacă instrucțiunile din colet contrazic cele de mai jos atunci se aplică instrucțiunile din colet specifice):

– în cazul în care asamblarea produsului nu se realizează de către echipa autorizată direct de către S.C. OBELIX IMPEX S.R.L.

sau produsul nu necesită asamblare, dezambalați cu grijă și fără a folosi obiecte tăioase sau ascuțite pentru a evita tăierea sau zgârierea materialelor. Dacă montajul se va asigura de către echipa tehnică autorizată a companiei vă rugăm să nu dezambalați produsul până la sosirea echipei de montaj. După dezambalarea produsului, verificaţi dacă acesta este complet (nu lipsesc componente, piese sau alte accesorii) și apoi eliminaţi elementele de ambalare (lemn, carton, pungi, polistiren, cuie, agrafe etc.) deoarece acestea nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor pentru că acestea pot deveni periculoase;

– poziționați produsul în poziție sigură pentru a evita răsturnarea sau căderea acestuia. Aşezaţi întotdeauna produsul pe suprafeţe plane iar dacă nu există o astfel de suprafață atunci planietatea se va obtine prin folosirea penelor de lemn, material plastic sau metal;

– utilizaţi și depozitați produsul într-un mediu lipsit de praf, agenţi corozivi şi vibraţii puternice, în încăperi cu temperatură normală (între 15-30 grade Celsius), departe de pereţi cu igrasie, mucegai, infiltrații, surse de căldură sau lumină puternică, în condiții de umiditate normale (50-60% umiditate), fără dăunatori și/sau animale;

– evitați schimbările bruşte de temperatură, curenţi de aer sau acţiunea directă a razelor solare, lumină solară puternică sau prezența factorilor de mediu agresivi și nu așezați direct pe suprafața produsului obiecte fierbinţi, umede, lipicioase, murdare sau care pot produce zgârieturi sau deteriorări;

– nu mutați mobilierul prin tragere sau împingere. Manipularea corpurilor de peste 15 kg se va face de către cel puțin 2 adulți și se vor folosi accesorii specifice de mutat mobila. Nu folosiți produsele cumpărate în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate și nu săriți pe mobilier, saltele, canapele, colțare, fotolii, tabureți, perne, etc.

– nu folosiți produse de curățare care conțin solvenți chimici sau alcool, (orice soluție specială trebuie încercată întâi pe o suprafață mică și ascunsă vederii). Ștergeți săptămânal de praf tapițeria de piele și inlocuitori de piele cu o cârpă

curată, moale și uscată iar petele se îndepărtează cu o cârpă curată umezită ușor. Produsele tapițate cu stofă se pot aspira ușor. Urmele de lichide și grăsimi se șterg întâi cu o cârpă uscată apoi cu soluția specială;

– în lipsa unor instrucțiuni contrare de pe produs, husele detașabile se pot spăla la o temperatură de maxim 30 C, nu se utilizează înălbitor, nu se folosește fierul de călcat, nu se curăță uscat sau chimic și nu se stoarce prin centrifugare;

– verificați în mod regulat starea generală a mobilierului precum și a accesoriilor din interior (mai ales starea șuruburilor care trebuie strânse la anumite intervale de timp);

– produsele de tapițerie deschise la culoare sunt predispuse la deteriorarea materialului de acoperire prin migrarea unei culori mai puternice ca bază (ex. negru, maro, albastru, verde etc.) de pe obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, produse de cosmetică etc. motiv pentru care aveți grijă ca aceste obiecte să nu interacționeze.

– este interzisă încercarea portanței/durabilității produselor de tapițerie prin presarea lor cu genunchiul sau cu cotul, acest lucru ducând la deformarea materialului de acoperire fără a exista posibilitatea de revenire la forma inițială;

– este interzisă folosirea brațelor canapelelor, colțarelor și/sau fotoliilor pentru ședere, acest lucru putând duce la deteriorarea structurii interioare a produsului. Totodată este interzisă folosirea pentru dormit permanent a extensiilor de canapele, fotolii și/sau colțare, acestea fiind realizate pentru folosirea lor ocazională (existând posibilitatea ca în timpul utilizării repetate acestea să producă zgomote ce provin de la frecarea părților scheletului metalic între ele sau să se deterioreze). Extensiile canapalelor, colțarelor și/sau fotoliilor se deshid și închid cu grijă, numai de către adulți;

– toate tipurile de materiale de acoperire (stofă, piele ecologică, piele naturală în special) se întind în timpul utilizării. Pentru a atinge un nivel a confortului cât mai ridicat husele nu se pot realiza foarte strâns iar din acest motiv în timp pot apărea unele cute (ex. pe spătare, șezut, cotiere) acest lucru nefiind considerat un defect al Producătorului;

– în lipsa unor prevederi speciale, nu încărcați mobilierul tapițat cu greutate mai mare de 90 kg/persoană.

– nu aşezați mobilierul tapițat (în special produsele din piele ecologocică și naturală) la lumina directă a soarelui şi asigurați-vă că aveți o distanţă de cel puţin 30 cm între produs şi orice sursă directă de căldură.

– lemnul și furnirul sunt afectate ușor de lumină astfel că în primele 2 luni produsul absoarbe rapid lumina și acesta trebuie ținut departe de orice alte obiecte sau decorații, fiind foarte posibil ca absorția inegală a luminii să producă pete permanente. La început, mobilierul recent achiziționat va avea nevoie de timp pentru a absorbi lumina și

apoi a se potrivi cu nuanțele mobilierului existent deja în locuință (ne referim aici la piese de mobilier cu același cod de culoare dar care au fost achiziționate în perioade diferite de timp);

– praful de pe mobilier se va şterge numai cu o cârpă moale şi uscată şi se vor folosi doar produse de curăţat specifice materialului de fabricație. Apa se va utiliza pentru întreținerea produselor în cantități foarte mici (sub forma unei cârpe puțin umede iar după ștergere folosiți rapid o cârpă uscată);

– pielea ecologic și pielea natural au nevoie de hidratare pentru a nu prezenta crăpături în timp așa încât vă recomandăm să folosiți o ceară specială de minim 4 ori pe an (la schimbarea fiecărui anotimp);

– nerespectarea prezentelor instrucţiuni duce în mod direct la pierderea garanţiei oferite de Producător.

______________

VIII. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, S.C. OBELIX IMPEX S.R.L., cu sediul în localitatea Hida, str. Parcului nr. 286, judeţ Sălaj, având codul unic de înregistrare nr. RO 9056544, nr. de ordine în Registrul Comerțului J 31/320/1996  asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele fabricate de noi și achiziționate de client conform facturii fiscale eliberate cu nr. ___________ din data de ________________ nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii și nu produc un impact negativ asupra mediului înconjurător (aici se vor completa câmpurile libere cu datele corespunzătoare fiecărei vânzări în parte).

Observație: În caz de eventuale reclamații vă rugăm să vă deplasați către cel mai apropiat Showroom al nostru unde veți fi îndrumat de către consultanții noștri de vânzări și veți putea completa un formular de reclamații. Vă solicităm să aveți la Dumneavoastră toate actele necesare (fișa de comandă, factura fiscală, un document de identitate precum și acest Certificat de Garanţie).

 ______________

 

 1. REPARAȚII REALIZATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

 Pentru mai multe detalii cu privire la acest aspect vă așteptăm cu certificatul de garanție în Showroom.

______________

Descoperă și tu universul Obelix Sofa! Îți dorim mult spor la cumpărături și cât mai multe zâmbete fericite. Și da, chiar se poate. Îndrăznește!